Acceleration of sustainable and digital growth entrepreneurs in Region Zealand (Q2627738)

From EU Knowledge Graph
Jump to navigation Jump to search
Project Q2627738 in Denmark
Language Label Description Also known as
English
Acceleration of sustainable and digital growth entrepreneurs in Region Zealand
Project Q2627738 in Denmark

  Statements

  0 references
  2,800,000.0 Danish krone
  0 references
  364,000.0 euro
  18 January 2021
  0 references
  5,967,189.0 Danish krone
  0 references
  775,734.5700000001 euro
  18 January 2021
  0 references
  47.0 percent
  0 references
  29 August 2019
  0 references
  31 March 2022
  0 references
  Danmarks Tekniske Universitet
  0 references
  0 references

  55°39'0.25"N, 12°5'11.83"E
  0 references
  4000
  0 references
  Acceleration af bæredygtige og digitale vækstiværksættere i Region SjællandFormål og målgruppeDTU Link og Spring Nordic ønsker med projektet at bidrage til at skabe flere vækstiværksættere i Region Sjælland ved at tilbyde målrettede accelerationforløb til potentielle vækstiværksættere, der arbejder inden for temaerne bæredygtig industri og digitalisering. Projektet henvender sig til iværksættere i regionen hvor begge aktører har gode erfaringer med målgruppen: unge, motiverede og kompetente iværksættere, hvoraf nogle har etableret CVR-nr.Parterne bag tilbuddetDTU Link og Spring Nordic har lang erfaring med at rådgive og vejlede specialiserede og videnstunge iværksættere med udvikling af skalerbare forretningsmodeller. DTU er specielt god til at matche iværksætterne med teknologiske og faglige kompetencer inden for universitets brede forskningskatalog. Inkubatoren DTU Link på Campus Risø har på 1 år etableret mere end 30 teknologiske innovationssamarbejder med sjællandske virksomheder. Spring Nordic har god erfaring med accelerationsforløb for specialiserede start-ups. Spring Nordic har herudover væsentlig erfaring i at klæde iværksætterne på til at kunne opnå funding fra såvel private aktører, som offentlige fonde.Indhold i accelerationsforløbetProjektet indebærer etableringen af et komprimeret accelerationsforløb på 6 måneder, som gennemføres 3 gange. Hvert forløb gennemføres for 10 deltagere, der på forhånd er screenet på baggrund af 7 kriterier, som bl.a. inkluderer ambitioner, skalerbarhed/vækstpotentiale og kompetencer. Accelerationsprogrammet indeholder både en individuel del og en fælles del og sammensættes for hver virksomhed i samarbejde med en fast vejleder. Hovedaktiviteter i forløbet er: Fælles træningscamps Individuelle rådgivningsforløb Frikøb af eksterne rådgivere, adgang til prototypeværksted mm.Mentorprogram med erfarne erhvervsfolkExit pitch for investorer og rådgivereSærligt intensive rådgivningsforløbDeltagereRekruttering og udvælgelse til programmet vil bl.a.ske via DTU (Danish)
  0 references
  Acceleration of sustainable and digital growth entrepreneurs in Region ZealandAim and target groupDTU Link and Spring Nordic wants to contribute to the creation of more growth entrepreneurs in Region Zealand by offering targeted acceleration programmes to potential growth entrepreneurs working within the themes of sustainable industry and digitisation. The project is aimed at entrepreneurs in the region where both actors have good experience with the target group: young, motivated and competent entrepreneurs, some of whom have established CVR No.The parties behind the offerDTU Link and Spring Nordic have long experience in advising and guiding specialist and knowledge-intensive entrepreneurs with the development of scalable business models. DTU is especially good at matching entrepreneurs with technological and academic competences within the university’s broad research catalogue. Incubator DTU Link at Campus Risø has in 1 years established more than 30 technological innovation collaborations with Zealand companies. Spring Nordic has good experience with acceleration programmes for specialised start-ups. Spring Nordic also has considerable experience in equipping entrepreneurs to obtain funding from both private actors and public funds.Content in the acceleration processThe project involves the establishment of a compressed acceleration course of 6 months, which is carried out 3 times. Each programme is conducted for 10 participants who have been pre-screened on the basis of 7 criteria, including ambitions, scalability/growth potential and competencies. The Acceleration Programme contains both an individual part and a common part and is composed for each company in collaboration with a permanent supervisor. The main activities of the programme are: Joint training camps Individual counselling programmes free purchase of external advisors, access to prototype workshop, etc.Mentor program with experienced business peopleExit pitch for investors and advisorsSpecial intensive counselling programmes ParticipantsRecruitment and selection for the programme will be via DTU, among others. (English)
  19 January 2021
  0 references

  Identifiers

  293
  0 references