Entrepreneur Danmark – IvDK (Q2627736)

From EU Knowledge Graph
Jump to navigation Jump to search
Project Q2627736 in Denmark
Language Label Description Also known as
English
Entrepreneur Danmark – IvDK
Project Q2627736 in Denmark

  Statements

  0 references
  13,910,674.0 Danish krone
  0 references
  1,808,387.62 euro
  18 January 2021
  0 references
  27,821,348.0 Danish krone
  0 references
  3,616,775.24 euro
  18 January 2021
  0 references
  50.0 percent
  0 references
  30 August 2019
  0 references
  30 September 2022
  0 references
  Erhvervshus Hovedstaden S/I
  0 references
  0 references
  0 references

  55°42'25.78"N, 12°34'19.24"E
  0 references
  2100
  0 references
  IværksætterDanmark (IvDK) er Erhvervshusenes initiativ til en samlende national indsats for alle iværksættere. Projektets overordnede mål er at understøtte et bredt kompetenceløft blandt iværksættere for at øge antallet af nye iværksættere og øge deres overlevelsesrate. Projektets tilbud supplerer den vejledning, som iværksættere i dag møder i kommunerne, hos lokale aktører og i Erhvervshusene. Projektet vil give iværksættere over hele landet mulighed for at deltage i kompetenceforløb på de væsentligste områder, hvor iværksættere typisk oplever et behov. Projektet er bygget op om tre typer af forløb: Forløb der skal styrke iværksætteres faglige kompetencer på de vigtigste generelle områder fx inden for økonomi, salg, markedsføring o.lign. Derudover tilbydes branche- og temaorienterede forløb, som er tilpasset lokale forhold. F.eks. forløb for håndværkere eller kvindelige iværksættere eller grøn omstilling. Derudover tilbydes overbygningsforløb, som er målrettet de mere eksekveringsdygtige iværksættere. Alle forløb tager udgangspunkt i de behov og ønsker, som er konstateret hos iværksætterne af bl.a. kommunale erhvervsvejledere, lokale aktører samt i Erhvervshusene. Indholdet i forløbene vil løbende blive justeret i samarbejde med et advisory board med deltagelse af etablerede iværksættere, brancheorganisationer, lokale aktører og andre med indsigt i dansk iværksætteri. Målgruppen er iværksættere, som inden for de seneste 3 år har CVR-registreret en virksomhed og potentielle iværksættere, der ønsker at opstarte virksomhed. Projektet retter sig mod alle brancher. Erhvervshusene vil i tæt samarbejde med kommuner, lokale og faglige aktører i de respektive geografier sikrer, at kendskabet til projektet og de mange decentrale forløb når rundt i hele Danmark. (Danish)
  0 references
  Entrepreneur Danmark (IvDK) is the initiative of Business Houses for a unified national effort for all entrepreneurs. The overall objective of the project is to support a broad skills boost among entrepreneurs in order to increase the number of new entrepreneurs and increase their survival rate. The project’s offer complements the guidance that entrepreneurs today meet in the municipalities, local actors and business houses. The project will allow entrepreneurs across the country to participate in skills courses in the most important areas where entrepreneurs typically experience a need. The project is based on three types of courses: Programmes to strengthen entrepreneurs’ professional competences in the most important general areas, e.g. in economics, sales, marketing, etc. In addition, industry- and theme-oriented courses are offered that are adapted to local conditions. E.g. courses for craftsmen or women entrepreneurs or green conversion. In addition, superstructure programmes are offered which are targeted at the more efficient entrepreneurs. All courses are based on the needs and wishes identified by the entrepreneurs, e.g. by local business counsellors, local actors and in the Business Houses. The content of the programmes will be continuously adjusted in collaboration with an advisory board with the participation of established entrepreneurs, industry organisations, local actors and others with insight into Danish entrepreneurship. The target group is entrepreneurs who, in the last 3 years, have registered a company and potential entrepreneurs wishing to start up a business. The project is aimed at all industries. In close cooperation with municipalities, local and professional actors in the respective geographies, the Business Houses will ensure that knowledge of the project and the many decentralised programmes reach all over Denmark. (English)
  19 January 2021
  0 references

  Identifiers

  291
  0 references