No label defined (Q77409)

From EU Knowledge Graph
Revision as of 09:31, 31 January 2020 by DG Regio (talk | contribs) (‎Changed an Item)
Jump to navigation Jump to search
Project in Poland financed by DG Regio
Language Label Description Also known as
English
No label defined
Project in Poland financed by DG Regio

  Statements

  0 references
  1,028,862.96 złoty
  0 references
  246,927.11039999998 euro
  13 January 2020
  0 references
  1,210,427.1 złoty
  0 references
  290,502.504 euro
  13 January 2020
  0 references
  85.0 percent
  0 references
  1 August 2019
  0 references
  31 July 2021
  0 references
  PARAFIA ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY W LIPNICY WIELKIEJ
  0 references
  Parafia Św. Łukasza Ewangelisty W zakres zadania wchodzi realizacja prac konserwatorsko-budowlanych, mających na celu poprawę stanu zabytkowego obiektu położonego na Orawie, po polskiej stronie. Inwestycja obejmuje remont drogi procesyjnej, remont konserwatorski elewacji kościoła, konserwację polichromii we wnętrzu: na ścianach zach. przęsła naw, zach. ścianie nawy, podniebiu i balustradzie chóru, w kaplicy Matki Boskiej Bolesnej i kruchcie zach, oraz wykonanie izolacji pionowej fundamentów w kościele pw. Św. Łukasza Apostoła w Lipnicy Wielkiej na dz. nr 9105 obr. Lipnica Wielka, Gm. Lipnica Wielka. Projekt umożliwi ochronę i promowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Orawy we współpracy z partnerem zagranicznym. Parafia Św. Piotra i Pawła w Żubrohławie W ramach tego zadania zostaną przywrócone ważne zabytki kultury w Zubrohlavie we współpracy z polskim partnerem, a infrastruktura towarzysząca zostanie utworzona w celu wspierania polsko-słowackiej turystyki transgranicznej. Realizacja prac konserwatorskich przywróci ważne zabytki kultury, które w ten sposób będą jeszcze większym wzbogaceniem regionu transgranicznego, a w szczególności co najmniej 2 szlaków rowerowych wiodących z Polski na Słowację i przechodzących przez Żubrohławę - jeden z nich rozpoczyna się w Murowanici, a drugi w Przywarówce. Budowa parkingu ze strefą relaksu zwiększy infrastrukturę turystyczną, która będzie promować turystykę w regionie transgranicznym. Obaj partnerzy zrealizują także przedsięwzięcia nieinwestycyjne, mające na celu wzmocnienie wzajemnej współpracy, która pozwoli pozwoli na wspólną ochronę i promowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Orawy, dzięki czemu możliwe będzie zachęcenie lokalnych społeczności do poznania wspólnej historii i tradycji oraz pokazanie osobom odwiedzającym zasobów dziedzictwa kulturowego Orawy, zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Wszystkie produkty i rezultaty projektu oraz wynikające z nich możliwości działalności oferowane będą nieodpłatnie. (Polish)
  0 references

  Identifiers

  PLSK.01.01.00-12-0171/17
  0 references