Difference between revisions of "Q2627732 (Q2627732)"

From EU Knowledge Graph
Jump to navigation Jump to search
(‎Changed label, description and/or aliases in en, da)
Property / beneficiary
 +
Property / beneficiary: Energy Cluster Denmark / rank
 +
Normal rank

Revision as of 09:55, 18 January 2021

Project Q2627732 in Denmark
Language Label Description Also known as
English
No label defined
Project Q2627732 in Denmark

  Statements

  0 references
  3,645,210.0 Danish krone
  0 references
  473,877.3 euro
  18 January 2021
  0 references
  8,866,200.0 Danish krone
  0 references
  1,152,606.0 euro
  18 January 2021
  0 references
  41.0 percent
  0 references
  9 September 2019
  0 references
  31 December 2020
  0 references
  Energy Cluster Denmark
  0 references
  9220
  0 references
  Energiteknologi er i det igangværende strategiarbejde identificeret som en erhvervsmæssig styrkeposition, og det forventes, at dette ratificeres i den kommende strategi om erhvervsfremme. I det eksisterende klyngelandskab er der imidlertid flere forskellige klyngeorganisationer inden for energiteknologi i Danmark. Med denne ansøgning vil House of Energy, Energy Innovation Cluster, CLEAN, GATE 21 og NBE (de deltagende organisationer) derfor afsøge mulighederne for at favne energiteknologi i én klynge med en stærk og erhvervsrettet governance struktur. Partnerne er åbne for organisatoriske udfaldsrum, og er villige til at sætte egen organisation i spil. I udgangspunktet vil dette ske ud fra en bred energiværdikæde-betragtning; dvs. løsninger indenfor hele værdikæden for energi (råstofindvinding, produktion, distribution, konvertering, lagring og forbrug) i et bredt spektrum af applikationer og anvendelsesformer.Dette projekt har til formål at sikre den optimale overgang til én slagkraftig, virksomhedsnær og innovativ energiklynge i Danmark. Projektet indleder en konsolideringsproces mellem House of Energy, Energy Innovation Cluster, CLEAN, GATE 21 og NBEs Energiklynge, som sammen med energi-industrien, relevante brancheorganisationer, videnspartnere m.fl. vil facilitere alle relevante organisationers samlede bevægelse hen imod en samlet superklynge på energiteknologiområdet. Se Bilag 4 for en grafisk fremstilling heraf.Midlerne til dette er dels en målrettet og samtidig inkluderende konsolideringsproces hen imod én effektiv energi-klynge, dels en sikring af geografisk dækning og udvikling af de klyngeaktiviteter, som konsortiet excellerer i. Konsolideringsprocessen vil involvere alle relevante aktører i forhold til skabelsen af én dansk superklynge på energiområdet. House of Energy vil via aktivteterne 1-5 videreudvikle og udbrede sine ydelser mht. at styrke energivirksomheder og -aktører gennem målrettet understøttelse på innovations- og erhvervsfremmeområdet og at give energivirksomheder og -aktører bedre muligheder for - og evne til - at opnå ekstern medfinansiering til forretningsudvikling, forsknings- og udviklingsprojekter samt tiltrækning af investeringer til Danmark. (Danish)
  0 references

  Identifiers

  287
  0 references